Fotobanka.promitani.cz - obrázek

Clonca, vysoký stojící kříž   
Clonca, vysoký stojící kříž
V irské vísce Clonca býval kdysi klášter, na jehož místě dnes najdeme již jen zborcený kostel ze 17. století. Naproti vchodu do kostela jsou dva vysoké kříže. Jeden z nich leží v trávě, ale druhý, nezvykle štíhlý kříž, ční vysoko k nebi. Je zdoben kamennými reliéfy s motivy biblického zázraku s bochníky chleba a rybami i mnoha geometrickými tvary.
Foto © 2009 Martin Loew, www.promitani.cz. Soubor: d06369.jpg

Místa a kategorie: Evropa, Irsko, hrabství Donegal, Inishowen, keltské kříže, ornamenty, náboženství, křesťanství, nebe

 Komentáře fotografie:

Vloženo: 14.4.2011, 22:42 
LORIKA - modlitba svatého Patrika

Povstanu dnes
s pevnou vůlí odhodlán
vzývaje svatou Trojici
s vírou v její Trojjedinost
s vyznáním jednobytnosti
svého Stvořitele.
Povstanu dnes
díky síle Krista
s jeho svatým křtem
díky síle jeho kříže
s jeho pohřbením
díky síle jeho zmrtvýchvstání
s jeho nanebevstoupením
díky síle jeho příchodu
k poslednímu soudu.
Povstanu dnes
díky síle lásky cherubínů
do poslušnosti andělů
do služby archandělů
do naděje na vzkříšení
a přicházející odplatu
do modlitby patriarchů
do předpovědí proroků
do kázání apoštolů
do víry vyznavačů
do panenskosti svatých žen
do činů spravedlivých mužů.
Povstanu dnes
do síly nebes
světla luny
velkoleposti ohně
rychlosti blesku
prudkosti větru
hlubiny moře
pevnosti kamene.
Povstanu dnes
díky Boží síle jež mě vede
Boží moci jež mě upevňuje
Boží moudrosti jež mě učí
Božímu oku jež bdí nade mnou
Božímu uchu jež mi naslouchá
Božímu slovu jež se mnou hovoří
Boží ruce jež mě ochraňuje
Boží cestě jež se prostírá přede mnou
Božímu vojsku jež mě chrání
od úkladů ďáblových
od pokušení vášní
od tělesných žádostí
od všech strůjců zla
z daleka i z blízkosti
jednotlivých i početných.
Volám dnes všechny Boží síly
aby povstaly mezi mnou a vším zlem
proti každé nemilosrdné síle
útočící na mou duši i na mé tělo
proti čarám lžiproroků
proti temným věrám pohanů
proti lživým učením heretiků
proti svodům modlářů
proti babskému zaklínání i řemeslu čarodějů
proti bláznivé moudrosti
škodící duši i tělu.
Kriste, ochraňuj mě dnes
proti otrávení
proti upálení
proti utonutí
proti zranění
aby mě navštívilo bohatství milosti Boží.
Kristus se mnou
Kristus přede mnou
Kristus za mnou
Kristus ve mně
Kristus pode mnou
Kristus nade mnou
Kristus napravo ode mě
Kristus nalevo ode mě
Kristus je tam, kde ležím
Kristus je tam, kde stojím
Kristus je tam, kde stojím
Kristus je v srdcích těch, kdo na mě myslí
Kristus je v ústech tech, kdo se mnou hovoří
Kristus je v očích těch, kdo na mě hledí
Kristus je v uších těch, kdo mi naslouchají.
Povstanu dnes s pevnou vůlí odhodlán
vzývaje svatou Trojici
s vírou v její Trojjedinost
s vyznáním Jednobytnosti ného Stvořitele.
Spása je v Pánu
Spása je v Pánu
Spása je v Kristu.
Spasení tvé budiž věčně s námi.

Inspiruje Vás tento obrázek? Líbí, nelíbí? Byli jste tam? Máte odtud zajímavý zážitek, radu, zkušenost?
Podělte se a přidejte svůj komentář: Pravidla komentářů

Omlouváme se, ale vkládání komentářů bylo z technických důvodů dočasně vypnuto.

   


Text a foto Martin Loew 2001-23
Fotografie, cestopisy: Anglie | Irsko | Skotsko | Švýcarsko | Island | Slovensko | Petrohrad | Altaj | Bajkal | Mongolsko | Turecko | Maroko | Ekvádor | Patagonie | Havaj | Kalifornie | Aljaška | Západ USA – Oregon | Madagaskar | Madeira | Kamčatka | Americký severozápad | Kuba | Srí Lanka | Japonsko | Dubaj | Grónsko